top of page

SERVICE

Service.jpg

Vårt mål är att bli en knutpunkt för bygden där vi erbjuder olika sorters service.

Under 2024 planerar vi att hålla nätverksträffar och föreläsningar. Vi kommer även tillhandahålla enklare IT-hjälp. 

Vi är en så kallad "infopoint" vilket innebär att vi tillhandahåller turistinformation gällande Värmskog och Grums kommun.

Vi ger även information om regler för fiske i bygdens vatten. Kanske kan vi även ge dig något hett fisketips :)


Utöver detta så sköter vi uthyrning av bygdens lokaler. Önskar du t.ex att hyra bygdegårdens lokaler så gör du detta via följande länk https://varmskog.bokamera.se/book 


Vi är öppna för nya idéer och tar gärna emot förslag på fler servicefunktioner!

bottom of page